Ändamål/Verksamhet

Föreningen har som ändamål att skaffa och underhålla bostäder för mindre bemedlade pensionärer.

Föreningen hyr dessutom ut lägenheter till andra personer i behov av bostad.