Hyresbostäder

Föreningen Pro Vesper r.f. har omkring 50 fristående hyreslägenheter runt om i Helsingfors, bl.a. i Helsingfors centrum, på Drumsö och i Tölö.

Bostäderna hyrs ut till mindre bemedlade pensionärer och andra mindre bemedlade till lägre hyra än rådande hyresnivå.

Föreningen hyr dessutom ut lägenheter till andra personer i behov av bostad.

Bostäder förmedlas enligt kölistor.